15 jaar actief in het sociaal domein

Thönissen management en advies

15 jaar zelfstandig actief in het sociaal domein. In het begin vooral advies, interim projectleiding en financiële analyses Wmo. Later conceptontwikkeling transformatie en toepassing van de Arrangementenwaaier. Nu vooral de integrale Arrangementenmonitor.
In 15 jaar bijna 70 opdrachtgevers, waarvan 53 gemeenten en bijna 350 projecten. Eerst alleen nu met vier collega’s.

Kijk hier verder.

Vacature

Werkstudent Big Data

Wie zijn wij?

Thönissen Management en Advies B.V. is een klein adviesbureau gevestigd te Maastricht. Het bureau adviseert gemeenten en maatschappelijke organisaties in het Sociaal Domein en ontwikkelt instrumenten, die daarbij ondersteunen.
Eén van de instrumenten is de Arrangementenmonitor. Hierin worden data van gemeentelijke voorzieningen (Wmo, Jeugd en Participatie), zorg van zorgverzekering en uitkeringen van UWV, verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd. Deze monitor wordt door ca. 25 gemeenten en zorgverzekeraar VGZ voor beleidsontwikkeling en -evaluatie gebruikt.

Wil jij meer informatie over deze monitor, kijk dan op www.arrangementenmonitor.nl
Wij zijn op zoek naar versterking binnen ons team per 1 januari 2019. Ben jij naast jouw studie op zoek naar een bijbaan voor ca. 8 uur per week? Dan zouden wij graag kennis met jou maken.

Wat zijn je werkzaamheden?

• Je bewerkt de aangeleverde data in Excel en verwerkt deze in de database
• Je voert (op termijn) eventuele correcties uit in de database via SQL manager for MySQL
• Je maakt de data beschikbaar in BI-tool Tableau
• Je assisteert bij het maken van data-presentaties / analyses in Tableau
• Je voert aanpassingen uit op onze website.

Je wordt bij de werkzaamheden begeleid door een collega.

Wat is jouw profiel?

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau
• Je werkt nauwkeurig en zelfstandig
• Je gaat correct om met vertrouwelijke gegevens
• Je hebt kennis van Excel

Wat is ons aanbod?

Een baan voor ca. 8 uur per week op ons kantoor in Maastricht aan de rand van het centrum, aan de Sint Annalaan nr. 60.
Aanstelling via een uitzendbureau.

Interesse?

Neem dan contact op met Maarten Thönissen, m.thonissen@thonissen.nl, 06 – 52 40 59 10

Richt je sollicitatie aan: info@thonissen.nl

Thönissen Management en Advies B.V.
Sint Annalaan 60
6217 KC Maastricht
info@thonissen.nl

Data-ondersteund werken bij Blauwe Zorg

Gisteren is een magazine met een tussenevaluatie van Blauwe zorg in de wijk verschenen. De data-analyses van de pilot en de verschillende interventies worden verzorgd vanuit de Arrangementenmonitor. Het maakt duidelijk dat goede data en analyses helpen bij het richting geven aan de transformatie in het Sociaal Domein. In het magazine worden daar enkele voorbeelden gegeven:

  • Wijkprofielen aan de hand van positieve gezondheid in samen werking met GGD Zuid-Limburg.
  • Analyses van de interventies POH-Jeugd en Huishoudens met domeinoverstijgende zorg.
  • Analyses van de (kosten van) zorg en ondersteuning van de populatie van de vier pilotbuurten aan de hand van de gegevens van de Arrangementenmonitor.

Kijk hier voor het online magazine met meer informatie over Blauwe zorg in de wijk.

Congres Sociaal Domein

Op 13 september a.s. organiseer ik samen met Ray Geerling, Martin Rommers, Stimulansz en Solviteers een congres waarin we het sociaal domein, drie jaar na de decentralisaties, onder de loep nemen. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we de transformatie en de opgave, die er (nog) ligt. We geven handvatten om gemeentebeleid toekomstgericht te maken. We bekijken hoe we, ondersteund door goede data, de juiste beslissingen kunnen nemen en hoe vanuit de praktijk innovatieve IT-oplossingen bijdragen aan het vergroten van de eigen regie van burgers en een efficiënte dienstverlening.

Samen met de gemeente Maastricht laat ik zien wat de meerwaarde is van data-ondersteund werken in het sociaal domein en waarom dit juist nu noodzakelijk is om de transformatie echt vorm te geven.

Kijk op de website www.kieshetjuistespoor.nl en download het programma.

Geïnteresseerd? Schrijf je dan via de website voor 13 juli a.s. in voor het congres in de Werkspoorkathedraal in Utrecht, Tractieweg 41.

Blauwe zorg in de wijk op VNG congres

Het VNG-jaarcongres 2018 wordt 26 en 27 juni gehouden in Maastricht. Tijdens een van de middagsessies op locatie kunnen gemeentebestuurders kennis maken met Blauwe Zorg in de wijk. De deelnemers worden meegenomen in deze innovatieve aanpak in het Sociaal Domein en bezoeken de pilotwijken. Ik mag vertellen hoe in de pilot Blauwe zorg in de wijk met data-analyses uit de Arrangementenmonitor gewerkt wordt.

 

Blauwe zorg in de wijk op VNG congres

Een goede gezondheid, een betere kwaliteit van leven en liefst zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen. Dat zijn ambities die elke gemeente heeft als het gaat om het welzijn van haar inwoners. En liefst zonder enorme verhogingen van de zorgbudgetten. In Maastricht zijn we gestart met de pilot Blauwe Zorg, een samenwerking tussen de gemeente en zorgverzekeraar VGZ met medefinanciering door de provincie Limburg. Een integrale aanpak in vier pilotwijken. Bewoners bepalen er samen met beroepskrachten, organisaties en financiers wat er nodig is om hun gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren. Innovatieve manieren, niet alleen bekeken vanuit de zorg en het sociaal domein, maar vanuit alle gemeentelijke disciplines die kunnen bijdragen aan een beter welzijn voor onze inwoners. Deze middag nemen we u graag mee naar professionals en vooral bewoners om kennis te maken met onze innovatieve werkwijzen.

www.blauwezorg.nl/blauwe-zorg-in-de-wijk/

Data in de krant

Vandaag staat er een stuk in de Limburger m.b.t. de raadsrapportage individuele voorzieningen Sociaal Domein van de gemeente Maastricht. In de afgelopen weken hebben we samen met de gemeente Maastricht hard gewerkt om het cijfermatige deel van de raadsrapportage Sociaal Domein vanuit de Arrangementenmonitor te presenteren. Vanaf nu is met één druk op de knop elk kwartaal een update beschikbaar van de cijfers m.b.t. de geïndiceerde zorg en ondersteuning voor de rapportage.

De komende maanden werken we verder aan meer inzicht op de transformatie van het Sociaal Domein door middel van het toevoegen van gegevens over preventie en algemene voorzieningen en meer kwalitatieve gegevens zoals de GGD Volwassenen- en Ouderenmonitor. En we gaan verder met het inrichten van analyses/benchmarks aan de hand van wijkprofielen.

Analysesessie Arrangementenmonitor

Met de deelnemende gemeenten van de Arrangementenmonitor en Coöperatie VGZ hebben we vorige week een analysesessie gedaan op de data van 2016 en 2017 uit de Arrangementenmonitor. De data Sociaal Domein van 8 kwartalen, 23 gemeenten, 1,3 miljoen inwoners en 170.000 cliënten met een voorziening geven heel veel informatie over en inzicht in patronen, samenloop en ontwikkelingen in de zorg- en ondersteuningsconsumptie binnen het Sociaal Domein.

Deze eerste verkenning geeft ons meer richting voor relevante analyses. De komende maanden gaan we aan de slag met het maken van analyses en benchmarks aan de hand van wijkprofielen en het inrichten van analysedashboards. Tezamen met het toevoegen van nieuwe gegevenssets kunnen we dan medio 2018 diepere analyses doen en de eerste resultaten van de transformatie Sociaal Domein gaan meten.

 

De Transformatie van Thönissen Management en Advies

De transformatie in het sociaal domein is in volle gang. Ook Thönissen Management en Advies maakt een gedaanteverwisseling door. Niet alleen is een nieuwe, meer eigentijdse, huisstijl ontwikkeld, maar ook heb ik mij de afgelopen jaren, naast advisering in het sociaal domein, gericht op de ontwikkeling van nieuwe concepten en instrumenten, waarmee de transformatie in het sociaal domein ondersteund kan worden. Om dat te markeren zijn er, naast www.thonissen.nl, twee nieuwe websites gelanceerd: www.arrangementenwaaier.nl en www.arrangementenmonitor.nl. Op deze websites is meer informatie te vinden over deze producten en de toepassingsmogelijkheden.

3Logobreed

Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden weet ik mij ondersteund door Joost Assendelft voor automatisering en data en Ingrid Lezwijn voor projectondersteuning. Een nieuwe fase in mijn werk, maar mijn passie en inzet voor het sociaal domein blijft, als adviseur, conceptontwikkelaar en aanbieder van instrumenten voor de transformatie van het sociaal domein.