Data-ondersteund werken bij Blauwe Zorg

Gisteren is een magazine met een tussenevaluatie van Blauwe zorg in de wijk verschenen. De data-analyses van de pilot en de verschillende interventies worden verzorgd vanuit de Arrangementenmonitor. Het maakt duidelijk dat goede data en analyses helpen bij het richting geven aan de transformatie in het Sociaal Domein. In het magazine worden daar enkele voorbeelden gegeven:

  • Wijkprofielen aan de hand van positieve gezondheid in samen werking met GGD Zuid-Limburg.
  • Analyses van de interventies POH-Jeugd en Huishoudens met domeinoverstijgende zorg.
  • Analyses van de (kosten van) zorg en ondersteuning van de populatie van de vier pilotbuurten aan de hand van de gegevens van de Arrangementenmonitor.

Kijk hier voor het online magazine met meer informatie over Blauwe zorg in de wijk.