Blauwe zorg in de wijk op VNG congres

Het VNG-jaarcongres 2018 wordt 26 en 27 juni gehouden in Maastricht. Tijdens een van de middagsessies op locatie kunnen gemeentebestuurders kennis maken met Blauwe Zorg in de wijk. De deelnemers worden meegenomen in deze innovatieve aanpak in het Sociaal Domein en bezoeken de pilotwijken. Ik mag vertellen hoe in de pilot Blauwe zorg in de wijk met data-analyses uit de Arrangementenmonitor gewerkt wordt.

 

Blauwe zorg in de wijk op VNG congres

Een goede gezondheid, een betere kwaliteit van leven en liefst zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen. Dat zijn ambities die elke gemeente heeft als het gaat om het welzijn van haar inwoners. En liefst zonder enorme verhogingen van de zorgbudgetten. In Maastricht zijn we gestart met de pilot Blauwe Zorg, een samenwerking tussen de gemeente en zorgverzekeraar VGZ met medefinanciering door de provincie Limburg. Een integrale aanpak in vier pilotwijken. Bewoners bepalen er samen met beroepskrachten, organisaties en financiers wat er nodig is om hun gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren. Innovatieve manieren, niet alleen bekeken vanuit de zorg en het sociaal domein, maar vanuit alle gemeentelijke disciplines die kunnen bijdragen aan een beter welzijn voor onze inwoners. Deze middag nemen we u graag mee naar professionals en vooral bewoners om kennis te maken met onze innovatieve werkwijzen.

www.blauwezorg.nl/blauwe-zorg-in-de-wijk/