Onderzoek Universiteit Maastricht

Ralf Zoetekouw heeft in samenwerking met de Universiteit van Maastricht en in opdracht van de Arrangementenmonitor een onderzoek verricht op de data van de voorzieningen Sociaal Domein van 25 gemeenten met 330 wijken en 160.000 cliënten. De studie onderzoekt de dynamiek van huishoudens die ondersteuning nodig hebben en het onderzoekt welke demografische kenmerken de ondersteuning verklaren voor gespecificeerde doelgroepprofielen. Het onderzoek is opgedeeld in drie analyses en uitgevoerd met behulp van de statistische softwaretools R, Tableau en Stata. Het onderzoek en een samenvatting in het Nederlands zijn hier te lezen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@arrangementenmonitor.nl.