Congres Sociaal Domein

Op 13 september a.s. organiseer ik samen met Ray Geerling, Martin Rommers, Stimulansz en Solviteers een congres waarin we het sociaal domein, drie jaar na de decentralisaties, onder de loep nemen. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we de transformatie en de opgave, die er (nog) ligt. We geven handvatten om gemeentebeleid toekomstgericht te maken. We bekijken hoe we, ondersteund door goede data, de juiste beslissingen kunnen nemen en hoe vanuit de praktijk innovatieve IT-oplossingen bijdragen aan het vergroten van de eigen regie van burgers en een efficiënte dienstverlening.

Samen met de gemeente Maastricht laat ik zien wat de meerwaarde is van data-ondersteund werken in het sociaal domein en waarom dit juist nu noodzakelijk is om de transformatie echt vorm te geven.

Kijk op de website www.kieshetjuistespoor.nl en download het programma.

Geïnteresseerd? Schrijf je dan via de website voor 13 juli a.s. in voor het congres in de Werkspoorkathedraal in Utrecht, Tractieweg 41.