“Meer doen met data”

De uitdaging waar gemeenten, zorgpartners en de gemeenschap voor staan in het Sociaal Domein kan niet met de geijkte aanpak vormgegeven worden. Er zal anders gedacht en anders gewerkt moeten worden om de benodigde cultuurverandering en systeemveranderingen voor elkaar te krijgen. Om de transformatie van het Sociaal Domein te laten slagen zullen we de zorg en ondersteuning anders moeten definiëren en organiseren. Dezelfde veranderopgave geldt voor de monitoring van het Sociaal Domein. Als we op dezelfde wijze blijven kijken naar de gegevens als voorheen (per beleidssector en gefocust op aanbod, systemen en financiën) krijgen we geen zicht op de samenhang in de transformatie en zullen we dus ook de transformatie niet kunnen volgen en bijsturen.

De Arrangementenmonitor geeft richting aan de transformatie

.

Ook inzicht in het Sociaal Domein?

Wilt u ook op basis van een data-analyse meer zicht krijgen op waar de knelpunten zich bevinden in de transformatie én handvatten om de juiste focus aan te brengen?

Doe dan, net zoals een 20-tal andere gemeenten, mee en laat een analyse uitvoeren met behulp van de Arrangementenmonitor. In een doorlooptijd van ca. drie maanden worden de data verwerkt, geanalyseerd, gebenchmarkt en wordt een analyserapportage gemaakt met de draaiknoppen voor focus en bijsturing van de aanpak.

Interesse? Download dan hier een uitgebreide brochure.

De Arrangementenmonitor is ontwikkeld door Thönissen Management en Advies B.V. Kijk op deze site voor meer informatie over de monitor en deelnamemogelijkheden. Of kijk op www.arrangementenwaaier.nl  en www.thonissen.nl voor meer achtergrondinformatie over het achterliggend concept en de bedenker en maker van de monitor.

Nieuws

BeBright en de Arrangementenmonitor bundelen hun expertise.

BeBright is een grensverleggend innovatie en strategiebureau in de zorg en ondersteunt partijen in samenwerking, innovatie en transformatie. Arrangementenmonitor ondersteunt gemeenten en de zorgpartijen bij het verkrijgen én gebruiken van inzichten uit data voor de transformatie-opgave in sociaal en zorgdomein. Met hun complementaire kennis en expertise kunnen BeBright en de Arrangementenmonitor regio’s ondersteunen om meer waarde uit hun data te halen. lees hier verder.

Referenties

Inmiddels nemen 24 gemeenten uit het gehele land en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ deel aan  de Arrangementenmonitor. Deze gemeenten vertegenwoordigen 1,4 miljoen inwoners. Lees meer.

Deelnemen

Voor meer informatie over de gebruiksmogelijkheden en mogelijkheden voor deelname aan de Arrangementenmonitor kunt je hier een flyer downloaden.  Kijk hier voor meer informatie.

Arrangementenwaaier

De Arrangementenwaaier is een inspiratiemodel voor de transformatie van het Sociaal Domein en is ontwikkeld door Thönissen Management en Advies B.V. De Arrangementenwaaier kan gebruikt worden om te arrangeren, te transformeren en te monitoren. Ga naar de website.

Arrangementenmonitor

De Arrangementenmonitor is ontwikkeld door Thönissen Management en Advies B.V. In de Arrangementenmonitor worden gegevens van gemeentelijke voorzieningen (Wmo, Jeugd en Participatiewet) en zorgconsumptie van Zvw en Wlz op wijkniveau gepresenteerd en geanalyseerd. De Arrangementenmonitor wordt door gemeenten en zorgverzekeraar voor verschillende toepassingen gebruikt. Elke gemeente kan deelnemen. Lees verder.

Thönissen Management en Advies

Thönissen Management en Advies B.V. is het zelfstandige adviesbureau van Maarten Thönissen. Hij geeft advies aan gemeenten en maatschappelijke organisaties en ontwikkelt instrumenten voor de transformatie in het Sociaal Domein. Hij helpt partijen bij het verwezenlijken van plannen. Ga naar de website.