“Meer doen met data”

Gemeenten, de zorgsector en de gemeenschap staan als gevolg van maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, bezuinigingen, decentralisatie van rijkstaken naar de gemeenten (Jeugdzorg, nieuwe Wmo en Participatiewet) en stelselwijzigingen in de zorgsector (de nieuwe Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg), voor een grote transformatie-opgave in het Sociaal Domein. Om deze transformatie te laten slagen moet er anders gedacht en gewerkt worden; we zullen de zorg en ondersteuning anders moeten definiëren en organiseren.

Deze veranderopgave geldt ook voor de monitoring van het Sociaal Domein. Als we op dezelfde wijze blijven kijken naar de gegevens als voorheen (per beleidssector en gefocust op aanbod, systemen en financiën) krijgen we geen zicht op de samenhang in de transformatie en zullen we dus ook de transformatie niet kunnen volgen en bijsturen.

De Arrangementenmonitor geeft richting aan de transformatie

Thönissen Management en Advies heeft in samenwerking met gemeenten en Coöperatie VGZ de Arrangementenmonitor ontwikkeld, een integrale monitor waarin de gegevens met betrekking tot zorg en ondersteuning van gemeenten, Zvw, Wlz en UWV op wijkniveau geanalyseerd en gepresenteerd worden.
Tevens is benchmarking mogelijk aan de hand van wijkprofielen op basis van demografische gegevens, gegevens van de GGD-monitors en data m.b.t. zorg- en ondersteuningsconsumptie.

Kijk naar een video-impressie hoe de arrangementenmonitor wordt gebruikt:  Video Arrangementenmonitor.

Ook inzicht in het Sociaal Domein?

Wilt u ook ter kennismaking op basis van een eenmalige data-analyse meer zicht krijgen op waar de knelpunten zich bevinden in de transformatie én handvatten om de juiste focus aan te brengen? Laat dan een analyse uitvoeren met behulp van de Arrangementenmonitor. In een doorlooptijd van ca. drie maanden worden de data verwerkt, geanalyseerd en gebenchmarkt en wordt een analyserapportage gemaakt met draaiknoppen voor focus op en bijsturing van de aanpak. Interesse? Download dan hier een uitgebreide brochure.

Kijk op deze site voor meer informatie over de monitor en deelnamemogelijkheden. Of kijk op www.arrangementenwaaier.nl voor meer achtergrondinformatie over het achterliggend concept.

Nieuws

Ralf Zoetekouw heeft in samenwerking met de Universiteit van Maastricht en in opdracht van de Arrangementenmonitor een onderzoek verricht op de data van de voorzieningen Sociaal Domein van 25 gemeenten met 330 wijken en 160.000 cliënten. lees hier verder.

Referenties

Inmiddels zijn in de monitor gegevens verwerkt van 27 gemeenten uit het gehele land en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ. Deze gemeenten vertegenwoordigen 1,4 miljoen inwoners.

Deelnemen

Voor meer informatie over de gebruiksmogelijkheden en mogelijkheden voor deelname aan de Arrangementenmonitor kunt je hier een flyer downloaden.  Kijk hier voor meer informatie.

Arrangementenmonitor

De Arrangementenmonitor is ontwikkeld door Maarten Thönissen. In de Arrangementenmonitor worden gegevens van gemeentelijke voorzieningen (Wmo, Jeugd en Participatiewet) en zorgconsumptie van Zvw en Wlz op wijkniveau gepresenteerd en geanalyseerd. De Arrangementenmonitor wordt door gemeenten en zorgverzekeraar voor verschillende toepassingen gebruikt. Elke gemeente kan deelnemen. Lees verder.

Arrangementenwaaier

De Arrangementenwaaier is een inspiratiemodel voor de transformatie van het Sociaal Domein en is ontwikkeld door Maarten Thönissen. De Arrangementenwaaier kan gebruikt worden om te arrangeren, te transformeren en te monitoren. Ga naar de website.

SoFi-e verbindt

De Arrangementenmonitor en Arrangementenwaaier maken onderdeel uit van SoFi-e verbindt. Ga naar de website.