“Data-ondersteund werken”

Gemeenten, de zorgsector en de gemeenschap staan als gevolg van maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, bezuinigingen, decentralisatie van rijkstaken naar de gemeenten (Jeugdzorg, nieuwe Wmo en Participatiewet) en stelselwijzigingen in de zorgsector (de nieuwe Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg), voor een grote transformatie-opgave in het Sociaal Domein. Om deze transformatie te laten slagen moet er anders gedacht en gewerkt worden; we zullen de zorg en ondersteuning anders moeten definiëren en organiseren.

Deze veranderopgave geldt ook voor de monitoring van het Sociaal Domein. Als we op dezelfde wijze blijven kijken naar de gegevens als voorheen (per beleidssector en gefocust op aanbod, systemen en financiën) krijgen we geen zicht op de samenhang in de transformatie en zullen we dus ook de transformatie niet kunnen volgen en bijsturen.

SoFi-e® verheldert met data 

 SoFi-e® verbindt is een organisatieadviesbureau in het brede publieke domein. Wij verbinden mens, organisatie en samenleving om bewust te blijven van de bedoeling. Wij verkennen, verhelderen en versterken de maatschappelijke opgave in het publiek domein. We ondersteunen maatschappelijke organisaties met data-ondersteunde dienstverlenin via de Arrangementenmonitor.De Arrangementenmonitor is een integrale monitor waarin de gegevens met betrekking tot zorg en ondersteuning van gemeenten, Zvw, Wlz en UWV op wijkniveau geanalyseerd en gepresenteerd worden. Tevens is benchmarking mogelijk aan de hand van wijkprofielen op basis van demografische gegevens, gegevens van de GGD-monitors en data m.b.t. zorg- en ondersteuningsconsumptie.

Ook inzicht in het Sociaal Domein?

Wilt u ook ter kennismaking op basis van ons sociaal profiel meer zicht krijgen op waar de knelpunten zich bevinden in de transformatie én handvatten om de juiste focus aan te brengen? Neem dan contact op via info@arrangementenmonitor.nl