De Transformatie van Thönissen Management en Advies

De transformatie in het sociaal domein is in volle gang. Ook Thönissen Management en Advies maakt een gedaanteverwisseling door. Niet alleen is een nieuwe, meer eigentijdse, huisstijl ontwikkeld, maar ook heb ik mij de afgelopen jaren, naast advisering in het sociaal domein, gericht op de ontwikkeling van nieuwe concepten en instrumenten, waarmee de transformatie in het sociaal domein ondersteund kan worden. Om dat te markeren zijn er, naast www.thonissen.nl, twee nieuwe websites gelanceerd: www.arrangementenwaaier.nl en www.arrangementenmonitor.nl. Op deze websites is meer informatie te vinden over deze producten en de toepassingsmogelijkheden.

3Logobreed

Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden weet ik mij ondersteund door Joost Assendelft voor automatisering en data en Ingrid Lezwijn voor projectondersteuning. Een nieuwe fase in mijn werk, maar mijn passie en inzet voor het sociaal domein blijft, als adviseur, conceptontwikkelaar en aanbieder van instrumenten voor de transformatie van het sociaal domein.