Dashboard Maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein

KaartjesNoordLimburg

Voor alle gemeenten in Noord-Limburg heb ik een dashboard ontwikkeld, waarin de aantallen en kosten van de maatwerkvoorzieningen in het Sociaal Domein inzichtelijk gemaakt worden en vergeleken kunnen worden. Het dashboard is ingedeeld volgende de Arrangementenwaaier, waarmee integraal zicht gekregen wordt op alle maatwerkvoorzieningen op álle leefdomeinen.

De gegevens zijn gegenereerd op wijk-/kernniveau (postcode 4) en zijn tevens gerelateerd aan relevante  demografische gegevens, waarmee de wijken en gemeenten onderling vergeleken kunnen worden t.a.v. gebruik en kosten van maatwerkvoorzieningen. Het dashboard geeft informatie voor beleidsanalyses én voor sturing van aantallen en kosten van maatwerkvoorzieningen.