Analysesessie Arrangementenmonitor

Met de deelnemende gemeenten van de Arrangementenmonitor en Coöperatie VGZ hebben we vorige week een analysesessie gedaan op de data van 2016 en 2017 uit de Arrangementenmonitor. De data Sociaal Domein van 8 kwartalen, 23 gemeenten, 1,3 miljoen inwoners en 170.000 cliënten met een voorziening geven heel veel informatie over en inzicht in patronen, samenloop en ontwikkelingen in de zorg- en ondersteuningsconsumptie binnen het Sociaal Domein.

Deze eerste verkenning geeft ons meer richting voor relevante analyses. De komende maanden gaan we aan de slag met het maken van analyses en benchmarks aan de hand van wijkprofielen en het inrichten van analysedashboards. Tezamen met het toevoegen van nieuwe gegevenssets kunnen we dan medio 2018 diepere analyses doen en de eerste resultaten van de transformatie Sociaal Domein gaan meten.