Atlas voor het Sociaal Domein Maastricht gereed

De Atlas voor het Sociaal Domein Maastricht is gereed. In deze Atlas zijn veel gegevens met betrekking tot zorg en ondersteuning van burgers op alle levensdomeinen op buurtniveau geanalyseerd en gepresenteerd. Dit heeft geresulteerd in een factsheet per buurt met kerngegevens over  het voorzieningengebruik en een Atlas met heel veel achtergrondinformatie over de diverse vormen van zorg en ondersteuning die in Maastricht “geconsumeerd” worden.

ArrwaaierMaastricht