Peel en Maas blijft voorop lopen

In 2013 hebben we in Peel en Maas volop gewerkt aan de voorbereiding op de  decentralisaties in het Sociaal Domein per 1-1-2015. Concreet betekent dit dat voor maar liefst zes dorpsdagvoorzieningen en zeven zorgboerderijen/maatschappelijk ondernemers door gemeente en zorgkantoor al in 2014  rechtstreeks de dagbesteding wordt ingekocht conform de aanpak zoals die straks in de Wmo zal gelden. Dat wil zeggen dat vrijwilligersstichtingen vanuit de dorpen en uitvoerende partijen zoals zorgboerderijen zelf vormgeven aan de dagbesteding voor mensen met en zonder AWBZ-indicatie. Zorgprofessionals zijn in een ondersteunende rol aanwezig. Deze inkoop is bovendien binnen de krappere budgetten van de decentralisaties uitgevoerd. Hiermee loopt de gemeente Peel en Maas al (ver) vooruit op de landelijke ontwikkelingen van AWBZ naar Wmo.

Deze voortvarende aanpak is alleen mogelijk dankzij de inzet van de lokale samenleving. Een van de stuwende krachten achter de dorpsdagvoorziening in Koningslust, Piet Geurts,  komt in het artikel van de Volkskrant over het dorp Koningslust, als hét schoolvoorbeeld van de participatiesamenleving, dan ook uitgebreid aan het woord. Peel en Maas blijft vooroplopen.