Data in de krant

Vandaag staat er een stuk in de Limburger m.b.t. de raadsrapportage individuele voorzieningen Sociaal Domein van de gemeente Maastricht. In de afgelopen weken hebben we samen met de gemeente Maastricht hard gewerkt om het cijfermatige deel van de raadsrapportage Sociaal Domein vanuit de Arrangementenmonitor te presenteren. Vanaf nu is met één druk op de knop elk kwartaal een update beschikbaar van de cijfers m.b.t. de geïndiceerde zorg en ondersteuning voor de rapportage.

De komende maanden werken we verder aan meer inzicht op de transformatie van het Sociaal Domein door middel van het toevoegen van gegevens over preventie en algemene voorzieningen en meer kwalitatieve gegevens zoals de GGD Volwassenen- en Ouderenmonitor. En we gaan verder met het inrichten van analyses/benchmarks aan de hand van wijkprofielen.