ZZZ Blauwe zorg

Dit is de startpagina voor Blauwe zorg.
Via onderstaande links zijn de verschillende dashboards te benaderen (met inlog).

Projectdashboards

   Pilot POH Jeugd Dashboard met gegevens POH Jeugd gemeenten Maastricht-Heuvelland.
   Pilot Huishoudens Dashboard met gegevens Pilot Huishoudens Blauwe Zorg.

 

Algemene Dashboards

   Databank Naslagwerk met tabellen met detailgegevens inzake aantal cliënten, kosten en aanbieders Sociaal Domein. Gegevens zelf te selecteren en te downloaden.
   Dashboard Sociaal Domein Dashboard met analyses Sociaal Domein gemeenten Maastricht-Heuvelland.
   Wijkprofiel Wijkprofiel met zorg- en ondersteuningsconsumptie uit Arrangementenmonitor, demografische gegevens van CBS, belevingsgegevens uit GGD Volwassenen- en Ouderenmonitor, Woonzorgwijzer en gegevens Leefbaarheid uit Leefbaarometer. Vergelijking wijk/kern met gemiddelde van gemeente. Specifieke informatie over doelgroep LVB/GGZ
   Doelgroepanalyse Analyse samenloop en stapeling ondersteuning en kosten per huishouden, doelgroepprofielen.
   Benchmark Benchmark werkboek, waarin vergelijking mogelijk is van de zorg- en ondersteuningsconsumptie met andere gemeenten/deelnemers Arrangementenmonitor. Benchmarkgroep samen te stellen naar type gemeenten en wijken/kernen en demografische kenmerken. 

 

Externe links

 

     Gezondheidsatlas GGD Zuid-Limburg Deze gezondheidsatlas geeft inzicht in de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Zuid-Limburg. De informatie is gebaseerd op gegevens uit de gezondheidsmonitors Jeugd en Volwassenen/Ouderen, registraties van de GGD en andere bronnen
         Maastricht in cijfers Maastricht in cijfers bevat kerncijfers over de gemeente Maastricht op verschillende beleidsterreinen, afkomstig van verschillende bronnen.