Begrippenlijst en leefdomeinen

Definities

Leefdomeinen

Van belang is dat in het Sociaal Domein integraal gekeken wordt naar de verschillende leefdomeinen, die de zelfredzaamheid en het zelfstandig functioneren van de burger en zijn gezin bepalen. Redenerend vanuit de leefwereld is gekozen voor een indeling in 10 leefdomeinen, gebaseerd op indelingen die binnen de Zorg, Jeugdhulp, Welzijn, Wmo en Arbeidsparticipatie gemeengoed zijn. Deze leefdomeinen bestrijken álle aspecten, die bepalend zijn of een individu of gezin zelfredzaam is en volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.