1. Maastricht

Dit is de startpagina voor de gemeente Maastricht.
Via onderstaande links zijn de verschillende dashboards van de Arrangementenmonitor te benaderen (met inlog) en externe monitors met data over de gemeente Maastricht.

Arrangementenmonitor

   Raadsrapportage Printversie Raadsrapportage Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland.
   Management samenvatting Beknopt dashboard met aantal kernindicatoren: ontwikkeling aantal cliënten, percentage inwoners met ondersteuning Sociaal Domein, samenloop en kosten per huishouden.
   Dashboard Dashboard met belangrijkste indicatoren Sociaal Domein: analyses zorg- en ondersteuningsconsumptie, wijkanalyses, ontwikkeling ondersteuning, aanbieders Wmo en Jeugd, verwijzing jeugdzorg, samenloop ondersteuning en stapeling kosten per huishouden.
   Databank Naslagwerk met tabellen met detailgegevens inzake aantal cliënten, kosten en aanbieders Sociaal Domein. Gegevens zelf te selecteren en te downloaden.

 

Externe links

     Gezondheidsatlas GGD Zuid-Limburg
         Maastricht in cijfers
  Waar staat je gemeente