1. Maastricht

Dit is de startpagina voor de gemeente Maastricht.
Via onderstaande links zijn de verschillende dashboards van de Arrangementenmonitor te benaderen (selecteer het gewenste dashboard en log in door te klikken op de link ‘Use your Tableau ID instead’) en externe monitors met data over de gemeente Maastricht.
De sheet Gegevensaanlevering geeft een actueel overzicht van de aangeleverde en verwerkte gegevens in de Arrangementenmonitor per periode en type informatie.

 

Arrangementenmonitor

   Raadsrapportage Printversie Raadsrapportage Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland. Versie 2018Q2
   Management samenvatting Beknopt dashboard met aantal kernindicatoren: ontwikkeling aantal cliënten, percentage inwoners met ondersteuning Sociaal Domein, samenloop en kosten per huishouden.
   Dashboard Dashboard met belangrijkste indicatoren Sociaal Domein: analyses zorg- en ondersteuningsconsumptie, wijkanalyses, ontwikkeling ondersteuning, aanbieders Wmo en Jeugd, verwijzing jeugdzorg, samenloop ondersteuning en stapeling kosten per huishouden.
   Databank Naslagwerk met tabellen met detailgegevens inzake aantal cliënten, kosten en aanbieders Sociaal Domein. Gegevens zelf te selecteren en te downloaden.
   Pilot Huishoudens Dashboard met gegevens Pilot 50 Huishoudens en Huishoudens Blauwe Zorg.

 

Externe links

     Gezondheidsatlas GGD Zuid-Limburg Deze gezondheidsatlas geeft inzicht in de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Zuid-Limburg. De informatie is gebaseerd op gegevens uit de gezondheidsmonitors Jeugd en Volwassenen/Ouderen, registraties van de GGD en andere bronnen
         Maastricht in cijfers Maastricht in cijfers bevat kerncijfers over de gemeente Maastricht op verschillende beleidsterreinen, afkomstig van verschillende bronnen.