ZZZ Maastricht

Dit is de startpagina voor de gemeente Maastricht.
Via onderstaande links zijn de verschillende dashboards van de Arrangementenmonitor te benaderen (selecteer het gewenste dashboard en log in door te klikken op de link ‘Use your Tableau ID instead’) en externe monitors met data over de gemeente Maastricht.
De sheet Gegevensaanlevering geeft een actueel overzicht van de aangeleverde en verwerkte gegevens in de Arrangementenmonitor per periode en type informatie.

 

Arrangementenmonitor

   Dashboard Dashboard met belangrijkste indicatoren Sociaal Domein: analyses zorg- en ondersteuningsconsumptie, wijkanalyses, ontwikkeling ondersteuning, aanbieders Wmo en Jeugd, verwijzing jeugdzorg, samenloop ondersteuning en stapeling kosten per huishouden.
   Databank Naslagwerk met tabellen met detailgegevens inzake aantal cliënten, kosten en aanbieders Sociaal Domein. Gegevens zelf te selecteren en te downloaden.
   Wijkprofiel Wijkprofiel met zorg- en ondersteuningsconsumptie uit Arrangementenmonitor, demografische gegevens van CBS, belevingsgegevens uit GGD Volwassenen- en Ouderenmonitor en gegevens Leefbaarheid uit Leefbaarometer. Vergelijking wijk/kern met gemiddelde van gemeente.
   Wijkdashboard Analyse van aantal clienten en kosten zorg en ondersteuning op gebiedsniveau. Basisinformatie voor gebiedsteams/wijkteams en wijkgerichte aanpak. Vergelijking wijk(team) met gemiddelde van gemeente.
   Doelgroepanalyse Analyse samenloop en stapeling ondersteuning en kosten per huishouden, doelgroepprofielen.
   Benchmark Benchmark werkboek, waarin vergelijking mogelijk  is van de zorg- en ondersteuningsconsumptie met ander gemeenten/deelnemers Arrangementenmonitor. Benchmarkgroep samen te stellen naar type gemeenten en wijken/kernen en demografische kenmerken. 

 

Externe links

     Gezondheidsatlas GGD Zuid-Limburg Deze gezondheidsatlas geeft inzicht in de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Zuid-Limburg. De informatie is gebaseerd op gegevens uit de gezondheidsmonitors Jeugd en Volwassenen/Ouderen, registraties van de GGD en andere bronnen
         Maastricht in cijfers Maastricht in cijfers bevat kerncijfers over de gemeente Maastricht op verschillende beleidsterreinen, afkomstig van verschillende bronnen.