Managementinformatie Hulp bij Huishouden

Voor alle gemeenten in Noord en Midden-Limburg stel ik sinds de invoering van de Wmo in 2007 maandelijks de managementinformatie Hulp bij het Huishouden samen. Op basis van de aanlevering van de productiegegevens door de aanbieders HbH, maak ik een bondig overzicht waarmee de gemeenten de ontwikkeling in aantal indicaties, productie van uren, clienten en kosten kunnen volgen.

 

ManInfoHbH