Opzet

Opzet

De monitor is ontwikkeld door Thönissen Management en Advies B.V. en wordt vanaf 1-1-2016 gebruikt door 24 gemeenten en coöperatie VGZ. De gemeenten in Noord-Limburg gebruiken de monitor reeds sinds 2015. Andere gemeenten kunnen aansluiten bij deze monitor door een abonnement af te sluiten. De deelnemers ontvangen dan ieder kwartaal actuele (benchmark)gegevens met betrekking tot consumptie en kosten van zorg en ondersteuning op wijkniveau.

Gebruikersgroep

De inhoudelijke doorontwikkeling van de monitor wordt met Coöperatie VGZ en vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten afgestemd in een gebruikersgroep. Onder andere wordt hier afgestemd over nieuwe productdefinities/indelingen passend bij de transformatie in het Sociaal Domein en aansluitend bij de landelijke Standaarden (I-Wmo en I-Jw).

Deelnemers