Gemeente Venlo

Gemeente Venlo: Monitoring Sociaal Domein

Door de gemeente Venlo is een Venloos Monitormodel Sociaal Domein ontwikkeld. De Arrangementenwaaier is daarbij als  kapstok voor de gegevenspresentatie gebruikt. Daarnaast heb ik de gemeenten Venlo ondersteund bij de ontwikkeling en inrichting van een aantal onderdelen van het Venloos Monitormodel:

  • Het DNA van de wijk, waarin demografisch gegevens en gegevens m.b.t. zorg en ondersteuning zijn opgenomen.
  • De Monitor toegang, waarin de gegevens vanuit de leefzorgplannen van de sociale wijkteams geanalyseerd en gepresenteerd worden per wijkteam.
  • De Monitor Voorzieningen. Een monitor die wordt gebruikt voor de dagelijkse sturing op aantallen en kosten van algemene en maatwerkvoorzieningen.