Gemeente Peel en Maas

Gemeente Peel en Maas : Ondersteuning monitoring

Ik ondersteun de gemeente Peel en Maas bij de ontwikkeling van een nieuwe vorm van monitoring in het Sociaal Domein.

De gemeente Peel en Maas trekt samen met de andere gemeenten in Limburg-Noord op bij de ontwikkeling van een samenhangende monitoring in het Sociaal Domein. Aanvullend op de monitoring van de toegang, kosten van de maatwerkvoorzieningen en kwaliteit van zorg en ondersteuning richt de gemeente Peel en Maas zich ook nadrukkelijk op de monitoring van Kwaliteit van Leven. Samen met burgers en gemeenschappen wil men komen tot een nieuwe vorm van kwaliteitsdefiniëring, die uitgaat van het perspectief van de burger en zijn sociaal netwerk en niet van de zorgverlener of financier.

Een minder gemakkelijk te meten vraagstuk, maar wel aansluitend bij de daadwerkelijke transformatie én de aanpak zoals de gemeente en gemeenschappen in Peel en Maas die al jaren kent en succesvol in de praktijk brengt.