Onderwerpen

Onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn in de Arrangementenmonitor opgenomen:

 • Kerngegevens wijk.
 • Relevante demografische kenmerken per wijk.
 • Absoluut aantal maatwerkvoorzieningen en aantal maatwerkvoorzieningen per inwoner.
 • Stapeling gemeentelijke maatwerkvoorzieningen.
 • Totale kosten maatwerkvoorzieningen.
 • Kosten maatwerkvoorziening per gebruiker en per inwoner.
 • Gemiddelde kosten maatwerkvoorziening.
 • Benchmarkgegevens van de wijken met nader te bepalen referentiegroepen. Het betreft:
  • Vergelijking aantal maatwerkvoorzieningen per inwoner/doelgroep;
  • Vergelijking gemiddelde kosten maatwerkvoorzieningen per inwoner;
  • Vergelijking gemiddelde kosten maatwerkvoorziening per gebruiker/consumerend verzekerde;
  • Vergelijking kosten/inwoner per product/leefdomein/financier;
  • Vergelijking stapeling van gemeentelijke maatwerkvoorzieningen.
 • De Monitor biedt ook ruimte om gegevens over algemene, c.q. preventieve arrangementen (b.v. open inloop, begeleiding door SWT, gezinscoach, vrijwilligersvervoer) op te nemen. Hiermee wordt ook inzicht verkregen in “de kanteling”, d.w.z. verschuiving van zwaardere vormen van zorg en ondersteuning naar algemene en preventieve voorzieningen.