Inhoud

Inhoud

De belangrijkste kenmerken van Arrangementenmonitor zijn:

  • De monitor geeft inzicht in de integraliteit en samenhang door middel van de combinatie van gegevens uit de pijlers Wmo/Jeugd/Participatiewet, Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg.
  • De gegevens worden op wijk- en wijkteamniveau ontsloten, waarmee ook de ontwikkelingen in aantallen en kosten maatwerkvoorzieningen per wijkteam gevolgd en geanalyseerd kunnen worden.
  • In de monitor kan gebenchmarkt worden binnen gemeenten (op wijk/kernniveau) en tussen gemeenten of met een gerichte groep van vergelijkbare wijken.
  • Bij  de presentatie van de gegevens wordt gebruik gemaakt van het inhoudelijk concept van de Arrangementenwaaier, zodat de gegevens op een samenhangende wijze gepresenteerd worden, aansluitend op de transformatie van het Sociaal Domein (leefdomeinen, kanteling). Uiteraard worden de gegevens ook nog via de traditionele indeling van beleidspijlers gepresenteerd.

Kijk hier voor een beschrijving van de Arrangementenwaaier, het inhoudelijk concept achter de Arrangementenmonitor.