ZZZ Hoorn

Dit is de startpagina voor de gemeente Hoorn.
Via onderstaande links zijn de verschillende dashboards te benaderen.
Selecteer het gewenste dashboard en log in door te klikken op de link ‘Use your Tableau ID instead’.
De sheet Gegevensaanlevering geeft een actueel overzicht van de aangeleverde en verwerkte gegevens in de Arrangementenmonitor per periode en type informatie.

 

   Dashboard Dashboard met belangrijkste indicatoren Sociaal Domein: analyses zorg- en ondersteuningsconsumptie, wijkanalyses, ontwikkeling ondersteuning, aanbieders Wmo en Jeugd, verwijzing jeugdzorg, samenloop ondersteuning en stapeling kosten per huishouden.
   Databank Naslagwerk met tabellen met detailgegevens inzake aantal cliënten, kosten en aanbieders Sociaal Domein. Gegevens zelf te selecteren en te downloaden.
   Wijkprofiel Wijkprofiel met zorg- en ondersteuningsconsumptie uit Arrangementenmonitor, demografische gegevens van CBS, gegevens uit GGD Volwassenen- en Ouderenmonitor, gegevens uit Leefbaarometer en andere bronnen. Vergelijking van wijk/kern met gemiddelde van gemeente.
   Doelgroepanalyse Analyse samenloop en stapeling ondersteuning en kosten per huishouden, doelgroepprofielen.
   Benchmark Benchmark werkboek, waarin vergelijking mogelijk  is van de zorg- en ondersteuningsconsumptie met ander gemeenten/deelnemers Arrangementenmonitor. Benchmarkgroep samen te stellen naar type gemeenten en wijken/kernen en demografische kenmerken. 

 

 

Externe links

  GGD Gezondheidsatlas NH-Noord De Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord bevat cijfers over de gezondheid, leefstijl, zorggebruik en leefomgeving van de inwoners van Noord-Holland Noord.
  Waar staat je gemeente Waar staat je gemeente bevat cijfers over alle gemeenten in Nederland. Gegevens van verschillende bronnen, zoals CBS, GGD, de Burgerpeiling en door gemeenten aangeleverde data zijn hier bij elkaar gebracht.