Deelnemen

Deelnemen aan de Arrangementenmonitor

Vanaf 1-1-2017 nemen 24 gemeenten en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ deel aan de Arrangementenmonitor. Zie deelnemers.

Andere gemeenten kunnen deelnemen aan deze monitor door een abonnement af te sluiten bij Thönissen Management en Advies B.V. Het abonnement wordt afgesloten voor telkens één jaar. De kosten van het abonnement zijn afhankelijk van het aantal inwoners en postcodes/wijken van de gemeente.

In de Arrangementenmonitor worden de gegevens van alle gemeentelijke voorzieningen in het Sociaal Domein opgenomen. Of ook gegevens vanuit de Zvw/Wlz opgenomen kunnen worden, hangt af van de samenwerkingsafspraken van de gemeente met de betrokken zorgverzekeraar.

Inhoud abonnement

Het abonnement op de monitor omvat de volgende producten/diensten:

 • Digitaal informatiepakket met informatie over de monitor, gegevensverzameling (incl. format gegevens) en gebruiksmogelijkheden van de monitor.
 • Begeleiding/instructie op locatie van de gemeente (1 dagdeel) met betrekking tot gegevensverzameling, productindelingen, gegevensverwerking en gebruiksmogelijkheden.
 • Vraagbaak via telefoon en email m.b.t. gegevensverzameling en gebruik monitor.
 • Bewerken aangeleverde gegevens en analyse van gegevens.
 • Inrichten monitor met gegevens van deelnemende gemeenten (o.a. wijkindeling).
 • Viermaal per jaar rapportage met actuele gegevens.
 • Online raadpleging van Dashboard met mogelijkheid samenstellen van rapportages, benchmarks.
 • Viermaal per jaar digitale nieuwsbrief met analyses, ontwikkelingen etc.
 • Viermaal per jaar aanlevering bewerkte en verrijkte data aan gemeente voor verdere analyses of opname in lokale monitor.
 • Organisatie en begeleiding bijeenkomsten gebruikersgroep.
 • Doorontwikkeling/uitbreiding/bijstelling van monitor in samenspraak met gebruikersgroep.

Meer informatie

Voor meer informatie over deelname aan de Arrangementenmonitor en de kosten kunt u contact opnemen met Maarten Thönissen. Zie contactpagina.