AM1

Dit is de startpagina van de Demo van de Arrangementenmonitor.

Via onderstaande links zijn de verschillende dashboards van de Arrangementenmonitor te benaderen (selecteer het gewenste dashboard en log in door te klikken op de link ‘Use your Tableau ID instead’) en externe monitors met data Sociaal Domein.

Arrangementenmonitor

   Raadsrapportage Printversie Raadsrapportage Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland.
   Management samenvatting Beknopt dashboard met aantal kernindicatoren: ontwikkeling aantal cliënten, percentage inwoners met ondersteuning Sociaal Domein, samenloop en kosten per huishouden.
   Dashboard Dashboard met belangrijkste indicatoren Sociaal Domein: analyses zorg- en ondersteuningsconsumptie, wijkanalyses, ontwikkeling ondersteuning, aanbieders Wmo en Jeugd, verwijzing jeugdzorg, samenloop ondersteuning en stapeling kosten per huishouden.
   Databank Naslagwerk met tabellen met detailgegevens inzake aantal cliënten, kosten en aanbieders Sociaal Domein. Gegevens zelf te selecteren en te downloaden.
   Samenloop analyses Werkboek met analyses samenloop ondersteuning en in/uitstroom analyses.
   Benchmark Benchmark werkboek, waarin vergelijking mogelijk  is van de zorg- en ondersteuningsconsumptie met ander gemeenten/deelnemers Arrangementenmonitor. Benchmarkgroep samen te stellen naar type gemeenten en wijken/kernen en demografische kenmerken. 
   Wijkprofiel
   Doelgroepanalyse Analyse kosten en clienten/huishoudens, analyse samenloop, doelgroepprofielen.

Externe links

     Gezondheidsatlas GGD Zuid-Limburg Deze gezondheidsatlas geeft inzicht in de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Zuid-Limburg. De informatie is gebaseerd op gegevens uit de gezondheidsmonitors Jeugd en Volwassenen/Ouderen, registraties van de GGD en andere bronnen
         Maastricht in cijfers Maastricht in cijfers bevat kerncijfers over de gemeente Maastricht op verschillende beleidsterreinen, afkomstig van verschillende bronnen.
  Waar staat je gemeente Waar staat je gemeente bevat cijfers over alle gemeenten in Nederland. Gegevens van verschillende bronnen, zoals CBS, GGD, de Burgerpeiling en door gemeenten aangeleverde data zijn hier bij elkaar gebracht.