1. Regio Maastricht-Heuvelland

Dit is de startpagina voor de regio Maastricht-Heuvelland.
Via onderstaande links zijn de verschillende dashboards te benaderen.
Selecteer het gewenste dashboard en log in door te klikken op de link ‘Use your Tableau ID instead’.
De sheet Gegevensaanlevering geeft een actueel overzicht van de aangeleverde en verwerkte gegevens in de Arrangementenmonitor per periode en type informatie.

 

   Management samenvatting

Beknopt dashboard met aantal kernindicatoren: ontwikkeling aantal cliënten, percentage inwoners met ondersteuning Sociaal Domein, samenloop en kosten per huishouden.

   Dashboard

Dashboard met belangrijkste indicatoren Sociaal Domein: analyses zorg- en ondersteuningsconsumptie, wijkanalyses, ontwikkeling ondersteuning, aanbieders Wmo en Jeugd, verwijzing jeugdzorg, samenloop ondersteuning en stapeling kosten per huishouden.

   Databank

Naslagwerk met tabellen met detailgegevens inzake aantal cliënten, kosten en aanbieders Sociaal Domein. Gegevens zelf te selecteren en te downloaden.

 

Externe links

     Gezondheidsatlas GGD Zuid-Limburg
  Waar staat je gemeente